Hydro Energi (HES)

LMI har etablert eit godt samarbeid med Hydro Energi Sogn og har i ein årrekkje hatt rammeavtale om vedlikehaldsarbeid i kraftverka i Sogn.
Arbeid har blitt utført blant anna i Skagen Kraftverk, Herva Kraftverk og Fivlemyr Kraftverk.

Ann-Kristin Buvik