NDT

NDT / NDE er engelsk og står for “Non-destructive testing” / “Non-Destructive Examination” det er forskjellige testmetodar som kan stadfesta at f.eks sveis, grunnmaterialer og tilsatsmateriale er i.h.h.t til krav og akseptkriterier.

Luster Mekaniske Industri AS har erfarne og sertifiserte NDT Nivå 2 operatørar iht. EN ISO 9712.
Aktuelle NDT metodar hjå LMI AS:

  • Visuell Testing (VT)

  • Magnetpulver Testing (MT)

  • Penetrant Testing (PT)

  • Radiographic Testing (RT)

  • Ultralyd Testing manuell (UT)

  • Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT)

  • Positive Material ldentifiaction (PMI)

  • Ferrit Testing (FT)