Aktuelt

Foto: Jonny Akselsen

Tenester

- Sveising
- NDT
- Trykktest
- Overflatebehandling

Foto: Jonny Akselsen

Prosjekt referansar

Luster Mekaniske Industri AS er stolte over å ha opparbeida seg ein lang og solid referanseliste. Våre prosjekt har hovudsakleg basert seg på prefabrikasjon av røyr og røyrkonstruksjonar for oljeindustrien, både landbasert, offshore og subsea.