Statkraft Energi AS Region Midt-Norge

Statkraft Energi AS Region Midt-Norge har sin virksomheit i Gaupne og er vår næraste nabo.
Vi har eit godt samarbeid og har utført ulike vedlikehaldsprosjekt for dei i ein årrekkje.

Bilete viser djupvannskjold fabrikert for Statkraft Energi AS Region Midt-Norge, og montert i Gaupnefjorden ved djupvannsutsleppet ved Hotla.

Ann-Kristin Buvik