2013: Prosjekt; WGC, OneSubsea prosjekt for Statoil

Wet Gas Compressor for installasjon på Gullfaks C.
Omfang på leveranse er produksjon og samanstilling av 2 stk. kjølermodular.
Planlagt levetid frå 2015 til 2030.

Frank Egil Gunnestad