2014: Prosjekt; MoHo Nord, OneSubsea for Total

MoHo Nord er lokalisert i Kongo.

Moho Nord har kapasitet til å produsere 40 000 fat olje pr dag.

Omfang på leveranse for LMI AS:

 • MPP Module piping assembly

 • Downstream pump unit 1

 • Downstream pump unit 2

 • Downstream

 • Upstream

 • Downstream FLS1

 • Downstream FLS2

 • Resircline 1

 • Resircline 2

 • MPP module piping

 • Outletspool 2

 • Downstream V52-1

Frank Egil Gunnestad