2016: Prosjekt; OneSubsea til Stones feltet i Mexico gulfen

Prefabrikasjon av prosessrøyr til Stones pumpestasjon for Chevron i Mexico gulfen.

Frank Egil Gunnestad