2017: Prosjekt; Utgard, OneSubsea prosjekt for Equinor

LMI fabrikerer prossessrøyr til manifold i materialet duplex.
Leveranse for OneSubsea Processing til Equinor og gass feltet Utgard.

Frank Egil Gunnestad