Trykktest

Trykktesting av sveiste røyrspoolar er ein del av kvalitetskontrollen. Denne aktiviteten sikrar at røyrspoolane klarar dei strenge kvaliteteskrava dei er designa for, og påkjenningane dei blir utsette for når dei kjem i drift hjå våre kundar.

Trykktesting blir utført ihht industristandardar som NORSOK, API etc.

Luster Mekaniske Industri AS har kapasitet for testing til og med 1500 bar.